Ukázky

Jak bude vypadat výsledný výstup našeho bádání


 

Povídání

05.03.2018

V případě zájmu je možné grafický výstup a přepisy matričních záznamů doplnit povídáním, které je jakýmsi shrnutím zjištěných informací. Může být doplněno fotografiemi předků či usedlostí, které mi dodáte. Bude zde krátké vysvětlení k původu příjmení a jeho současnému i historickému výskytu, stručné představení obce, ve které předkové pobývali,...

Grafickým výstupem se rozumí přehledné schéma zobrazující vztahy mezi jednotlivými osobami. Toto schéma bude vygenerováno genealogickým programem v podobě, na jaké se domluvíme.

Veškeré nalezené matriční záznamy budou přepsány do čitelné podoby a doplněny fotokopií originální zápisu. Podle rozsahu počtu stran bude tištěná podoba svázána do rychlovazby nebo kroužkové vazby, či v případě Vašeho přání do knižní vazby typu diplomové práce.