Blog zajímavostí

Nejen současná doba láká rodiče pojmenovávat své děti neobvyklými až výstředními jmény. Nutno dodat, že v minulosti mělo jistou váhu i slovo křtícího kněze, který se mohl inspirovat zvláštním jménem nedávno kanonizovaného světce či chtěl stigmatizovat podivným jménem dítě vyšlé z nemanželského lože.