Fotokopie a textový přepis matričního záznamu

31.10.2017

Veškeré nalezené matriční záznamy budou přepsány do čitelné podoby a doplněny fotokopií originální zápisu. Podle rozsahu počtu stran bude tištěná podoba svázána do rychlovazby nebo kroužkové vazby, či v případě Vašeho přání do knižní vazby typu diplomové práce.