Fotokopie a textový přepis matričního záznamu

31.10.2017

Veškeré nalezené matriční záznamy budou přepsány do čitelné podoby a doplněny fotokopií originální zápisu.