Povídání

05.03.2018

V případě zájmu je možné grafický výstup a přepisy matričních záznamů doplnit povídáním, které je jakýmsi shrnutím zjištěných informací. Může být doplněno fotografiemi předků či usedlostí, které mi dodáte. Bude zde krátké vysvětlení k původu příjmení a jeho současnému i historickému výskytu, stručné představení obce, ve které předkové pobývali, případně vysvětlení některých zjištěných detailů, které vyplynuly z bádání. Když přeje štěstí, text dokreslují mapy s vyznačenými objekty, kde předkové hospodařili. Povídání nejlépe dokreslí zpracování rodokmenu typu rodové linie jednoho příjmení se všemi dohledanými sourozenci přímých předků.