Co nabízíme

Vše závisí na domluvě

Pokud byste měli nějaké jiné konkrétní přání, nápad či dotaz, neváhejte mě kontaktovat. Zde uvádím základní přehled genealogických výstupů a jejich stručné vysvětlení.

Agnátní vývod

Tzv. otcovská linie, ve které sledujeme od jedné výchozí osoby její mužské předky v přímé linii otců, tedy syn (nebo dcera), jeho otec, děda, praděda atd. Zpravidla jsou tito mužští předkové nositely jednoho příjmení. Po této linii se dědí také dědičná informace chromozomu Y, která se zkoumá například při určení haploskupiny . V této souvislosti zmíním povedený projekt Genetika a příjmení a jeden z jeho cílů, a to  vznik daného příjmení v minulosti a jeho umístění na genetické mapě České republiky i v rámci jednotlivých. Je možné předpokládat, že pokud nějaký zakladatel založil svoje příjmení (tím, že bylo úředně zapsáno poprvé do matriky), tak tím vlastně zahájil cestu předávání příjmení úřední cestou až do současnosti a stejně tak předávání jeho genetické informace na dnes žijící současníky. Odkaz na web projektu zde: https://www.genebaze.cz/gap.html 

Kognátní vývod

Tzv. mateřská linie, ve které sledujeme od jedné výchozí osoby její ženské přímé předky v přímé linii matek, tedy dcera (nebo syn), její matka, babička, prababička atd. Zpravidla má každá žena z takového vývodu jiné příjmení než ostatní. Mateřské linie jsou předmětem zkoumání dědičných informací skrze analýzy mitochondriální DNA.

Vývod z předků

Podává ucelený přehled všech přímých předků v mužské i ženské linii od jedné výchozí osoby směrem do minulosti, tedy dítě, jeho rodiče (matka a otec, 2 osoby), prarodiče (babičky a dědečkové, 4 osoby), praprarodiče (prababičky a pradědečkové, 8 osob) atd., s každou následující generací se počet těchto předků násobí dvěma.

Rodokmen

"Pravý" rodokmen nabízí přehled předků v otcovské linii, pátrá tedy po mužských nositelích stejného příjmení - otci, dědovi, pradědovi atd. Je to vlastně agnátní vývod doplněný o jména a základní životní data manželek. Vychází z nejstaršího zjištěného předka, který je považován za zakladatele rodu. Rodokmen zahrnuje všechny mužské potomky pocházející z manželství zakladatele rodu, pomíjí potomstvo provdaných dcer, nejsou zde podchyceny ani nemanželské děti. 

Jednodušší a zároveň obvyklejší variantou je vytváření tzv. rodokmenu přímé linie, který se věnuje pouze jedné posloupné řadě rodin jednotlivých pokolení rodu. Hlavni rodová linie se tedy stává nejkratší spojnici táhnoucí se přes mužská pokolení mezi zakladatelem rodu a jeho určitým přímým potomkem. 

Rozrod

Na rozdíl od rodokmenu zahrnuje rozrod veškeré potomstvo, které pochází z určité společné dvojice předků. Jsou zde tedy podchyceni všichni muži i ženy patřící v přímé linii pokrevního příbuzenství k jednomu manželskému páru, z něhož se rozrod sestavuje. Je veden směrem do současnosti a předmětem sledování jsou všichni potomci. Zhotovení rozrodu je velmi náročné, a to vzhledem k množství v něm se vyskytujících osob, ke složitosti vztahů a rozličnosti příjmení, ale i kvůli zvýšenému požadavku na přesnou a systematickou práci. 

Individuální podoba

Lze se domluvit na individuální formě vyhledávaných informací.

Jak dlouho to bude trvat?

Otcovská či mateřská linie v řádu týdnů, vývod z předků či zahrnutí sourozenců přímých předků v řádu měsíců. Pokud plánujete věnovat výsledky bádání jako dar, plánujte zadání s dostatečným předstihem.