Co si připravit

Co budu od Vás potřebovat

Abych mohla začít bádat ve Vaší rodinné historii, potřebuji znát určité informace a to především:

  • jména a příjmení nejstarších známých rodinných příslušníků, ke kterým se bude vztahovat má výsledná práce
  • u těchto rodinných příslušníků je rovněž nutné znát obec, ve které se narodili a aspoň přibližné datum tohoto narození
  • pokud neznáte datum a místo narození, pomůže i datum a místo svatby, někdy se doma najdou rodné, úmrtní či oddací listy a jiné dokumenty (výuční listy, školní doklady)
  • tato narození a svatby by ideálně měly pocházet z období přelomu 19. a 20. století, protože pro toto období je většina matrik přístupná v digitalizované podobě na webech jednotlivých archivů, v opačném případě by byla nutná návštěva matričního úřadu příslušné obce a vyžádání si údajů přímo tam 
  • v případě informací z "živé matriky" je získání informací ošetřeno lhůtou 100 let od narození, 75 let od sňatku a 30 let od úmrtí hledané osoby - informace jsou dostupné pouze přímým příbuzným, kteří dokládají svoji příbuznost příslušnými dokumenty, nebo na základě plné moci od přímých příbuzných vyřizuje třetí osoba
  • pokud si budete přát v grafickém výstupu podobizny svých předků je samozřejmě nezbytné dodat jejich fotografie či portréty