Napsali o nás

Reference

Vážená paní Jurčová,

velmi si vážím práce a úsilí, které jste věnovala vypracování rodokmenu našeho bratra Martina, tedy i nás, jeho sourozence. Odvedla jste velký kus práce. Napočítal jsem v něm celkem 278 osob v 8-mi generacích. Prokázala jste vysokou profesionalitu. O tom svědčí i přílohy:

- kniha narozených

- kniha oddaných

a

- kniha zemřelých

které obsahují kopie záznamů z archivních dokumentů a k tomu Vaše shrnutí základních údajů vč. potřebných překladů (z latiny, textů psaných "švabachem", aj.), ale i rozluštění obtížně čitelných (pomocí lupy?). Jsem opravdu velmi spokojen.

Přeji Vám v tomto záslužném a obdivuhodném konání mnoho dalších úspěchů a ať se Vám daří a to při dobrém zdraví.

přeje

Ing. Václav Rokyta ze Zlína


S panem a paní Jurčovými jsme byli naprosto spokojeni. Vše dodali precizně a včas. Překvapilo nás, kolik věcí dohledali a těšíme se, že v budoucnu budeme s rodokmenem pokračovat dále a že nám dohledají další a další generace. 

Daňková Lenka


Vážená paní Jurčová,

když se blížily manželovy padesátiny, uvažovala jsem, jakým originálním dárkem bych ho mohla překvapit. Díky Vám a Vámi zpracovanému rodokmenu se mi to podařilo. Radost měl nejen on, ale i celá rodina. Z Vaší práce jsem byla tak nadšena, že jsem nechala zpracovat rodokmen i pro svého tatínka, protože Vámi vyhledané zajímavosti nám dávají nahlédnout do minulosti našich předků. Tímto Vám ještě jednou děkuji za Vaši pečlivost a snahu.

S pozdravem

Miroslava Mrázková