Napsali o nás

Reference

Vážená paní Jurčová,

velmi si vážím práce a úsilí, které jste věnovala vypracování rodokmenu našeho bratra Martina, tedy i nás, jeho sourozence. Odvedla jste velký kus práce. Napočítal jsem v něm celkem 278 osob v 8-mi generacích. Prokázala jste vysokou profesionalitu. O tom svědčí i přílohy:

- kniha narozených

- kniha oddaných

a

- kniha zemřelých

které obsahují kopie záznamů z archivních dokumentů a k tomu Vaše shrnutí základních údajů vč. potřebných překladů (z latiny, textů psaných "švabachem", aj.), ale i rozluštění obtížně čitelných (pomocí lupy?). Jsem opravdu velmi spokojen.

Přeji Vám v tomto záslužném a obdivuhodném konání mnoho dalších úspěchů a ať se Vám daří a to při dobrém zdraví.

přeje

Ing. Václav Rokyta ze Zlína


S panem a paní Jurčovými jsme byli naprosto spokojeni. Vše dodali precizně a včas. Překvapilo nás, kolik věcí dohledali a těšíme se, že v budoucnu budeme s rodokmenem pokračovat dále a že nám dohledají další a další generace. 

Daňková Lenka


Vážená paní Jurčová,

když se blížily manželovy padesátiny, uvažovala jsem, jakým originálním dárkem bych ho mohla překvapit. Díky Vám a Vámi zpracovanému rodokmenu se mi to podařilo. Radost měl nejen on, ale i celá rodina. Z Vaší práce jsem byla tak nadšena, že jsem nechala zpracovat rodokmen i pro svého tatínka, protože Vámi vyhledané zajímavosti nám dávají nahlédnout do minulosti našich předků. Tímto Vám ještě jednou děkuji za Vaši pečlivost a snahu.

S pozdravem

Miroslava Mrázková


Vážená paní Jurčová,


spoustu let jsem si pohrával s myšlenkou dohledat své předky, dozvědět se něco víc o svém původu. Přesvědčil jsem svého otce, který si dokonce udělal i genealogický kurz, aby se rodokmenem zabýval, když už byl v důchodu a měl čas. Bohužel zemřel a tak mně, coby laikovi v této oblasti, nezbylo než se obrátit na profesionály.
Zvolil jsem vás a udělal jsem dobře. Byl jsem překvapen vaší ochotou, vstřícným jednáním i rychlostí, s jakou se vám podařilo sestavit rodokmen přímé linie až před rok 1700. Při jeho studování jsem byl chycen "drápkem" genealogie. Když jsem na vaše doporučení nainstaloval databázi do vámi doporučeného programu a rozšířil rodokmen o další příbuzné, našel jsem další rodokmen v širší rodině. Díky vám se tedy budu snažit o doplnění chybějících částí a nevylučuji, že se na vás opět s důvěrou obrátím.
Proto vám děkuji nejen za perfektní zpracování mého rodokmenu, ale i za probuzení zájmu pátrat po svých příbuzných.


S pozdravem Miroslav Melichárek