Ceník

Co to bude stát

Cena výstupu mého pátrání se odvíjí především od počtu nalezených matričních zápisů. Jeden matriční záznam zahrnuje jeho nalezení v matriční knize, přepis v jazyce srozumitelném dnešním čtenářům a zkopírování jeho vizuální podoby. Osoba jednoho předka většinou zahrnuje dva a půl matričního záznamu, a to narození, úmrtí a svatbu o kterou se dělí se svým protějškem.


Cena za jeden matriční záznam je 150 Kč. 

V případě dohledávání sourozenců přímých předků je cena za jednoho sourozence 75 Kč.       

Cena za jednu stranu velikosti A4 povídání je 120 Kč.*


Předání je možné v elektronické podobě nebo ve vytištěné a zároveň elektronické.

V případě tisku celé práce je nutné připočítat cenu za tento tisk (cca 2 Kč za černobílý formát A4, 5-15 Kč za barevný formát A4) , případně vazbu, do které si budete přát práci svázat ( cca 450 Kč).

Tisk grafického řešení se odvíjí od celkové velikosti výsledného grafu (rozmezí 25 - 600 Kč, 1 metr čtvereční tisku na lepší papír barevně stojí cca 800 Kč).

Náklady a poplatky spojené se získáním dokumentů potřebných pro pátrání po předcích, např. záznamy o narození, úmrtí či svatbě, které jsou stále uloženy na matričních úřadech jednotlivých obcí budu řešit po vzájemné konzultaci individuálně na základě reálných požadavků jednotlivých úřadů (orientační cena za jeden záznam bývá obvykle 20 Kč + poštovné v případě korespondence neelektronickou cestou) . V případě osobní návštěvy matričního úřadu bude účtováno cestovné v závislosti na vzdálenosti konkrétní obce.

*(Poznámka: Povídání lze objednat pouze ke zpracování rodové linie jednoho příjmení se všemi dohledanými sourozenci přímých předků.)

Agnátní vývod předků 8 osob
Agnátní vývod předků 8 osob

Například agnátní vývod zde na obrázku , tedy otcovská linie s osmi osobami mužů stejného příjmení by stál cca 1950 Kč (13 x 150 Kč - 13 mnou dohledaných matričných záznamů). Pro představu časového rozpětí uvedu, že první osoba zobrazená v uvedeném vývodu nahoře zemřela v roce 1733 a poslední spodní v roce 2000.

Stejnou cenou by byl ohodnocen i kognátní vývod se shodným počtem dohledaných záznamů k ženským osobám mateřské linie.

Na obrázku níže je zachycen vývod předků 5 generací do minulosti obsahující 32 osob. Nultá generace a jediná nepárová osoba je Vámi dodaný předek, například maminka, otec, babička nebo dědeček. Pokud by se mi povedlo dohledat ke každé osobě informace k narození, úmrtí i svatbě, vyšel by tento výstup na 12000 Kč (32 osob x 2,5 záznamů x 150 Kč). A opět pro představu časového rozpětí uvádím, že osoba, od které se vychází v tomto případě, se narodila v roce 1910 a pátá generace jejich předků cca v polovině 18. století.


Vývod předků 5 generací 32 osob
Vývod předků 5 generací 32 osob

Na spodním schématu je vidět agnátní vývod,  u mužů jsou navíc zobrazeny jejich ženské protějšky. V tomto případě je dohledáno celkem 13 matričních událostí, zbytek byl dodán zadavatelem. Cena by tedy byla vyčíslena na 1950 Kč (13 x 150 Kč). Časově se tento výstup rozprostírá mezi roky 1719 a 1963.

Agnátní vývod předků s jejich manželkami, 8 generací
Agnátní vývod předků s jejich manželkami, 8 generací

.