Úvod 

Genealogické bádání Buchlovice. Zpracuji Vám rodokmen, rodinnou historii či kroniku na podkladě dokumentů jako je matrika, gruntovní kniha, stabilní katastr, urbář, sčítání lidu, vojenské záznamy, obecní či farní kronika, mapy a další archiválie uložené v archivech. 


Napadlo Vás někdy, kam až  sahají dohledatelné kořeny Vašeho rodu? Odkud pocházeli všichni ti zapomenutí pra...dědečkové a pra...babičky? Kde žili třeba v devatenáctém, osmnáctém či dokonce v 17. století? Ano, až tam je možné při malé dávce štěstí dohlédnout. 

Archivní materiály ukrývají množství údajů zaznamenaných u příležitosti různých událostí, které doprovázely naše předky na jejich cestě životem. Je jen na člověku, zda jim umožní znovu vstoupit mezi živé a zda je nechá promlouvat ke svým více či méně vzdáleným potomkům.

Zajímá Vás, v jakém věku se dříve muži ženili a ženy vdávaly? Za jak dlouho po svatbě následovalo první dítko, kdy další a kolik jich nakonec bylo? Zda se dožily všechny děti dospělosti? Na jaké choroby lidé umíraly a v jakém věku? Chtěli byste vědět, v jakém odstupu po smrti partnera vstupovali lidé do dalšího manželského svazku? Kolik těchto manželství bylo uzavřeno?

Ptáte se, čím si Vaši pra...rodiče obstarávali živobytí? Zda se věnovali zemědělské činnosti a byli usedlí po několik generací a stovek let na jednom místě nebo zda se se svým řemeslem stěhovali za prací po celé zemi. Vykonávali nějaké zajímavé úřady nebo byli odkázáni na laskavost a smilování ostatních členů společnosti? Či se raději nechali naverbovat do vojska?

Vyskytovali se ve Vašem rodu tzv. zmrhané ženy či nemanželské děti? Kolik jich bylo? Následovala poté svatba rodičů či zůstal otec navěky neznámou osobou? Kolují ve Vaší rodině legendy o šlechtických příbuzných, o francouzských vojácích nebo tureckých nájezdnících? Chtěli byste tyto domněnky potvrdit či vyvrátit?

Nechte mne nahlédnout do minulosti, poodkryjme spolu roušku tajemství, kterou čas a zapomenutí překrývají to, co je součástí nás samotných. Neboť každý z nás si v sobě nese své předky, jejich genetickou stopu a otisk jako nesmazatelnou součást své osobnosti.